Som pensionär, med start 25 september 2007 och målgång 6 november 2009, skrev jag utkast till arton essäer om journalistik. Arbetsrubriken var DEADLINE: Bekännelser av en svensk ordmissbrukare. Detta är inga eviga sanningar utan mina personliga synpunkter efter femtio år i yrket.