Vem? Ulf Thorgren född 1937, uppväxt i tjänstebostad vid ’Statens uppfostringsanstalt å Bona egendom’ 17 kilometer nordnordost om Motala med modern som hemmafru sedan fadern/kronojägaren, som anställts för att lära barnfångar arbeta i skogen, stigit i fångvårdshierarkin till kamrer; skolutbildad i Bona folkskola samt läroverken i Motala och Västerås; ordutbildad under anställningar vid Västmanlands Läns Tidning 1958-61, Stockholms-Tidningen 61-66, Aftonbladet 66-86 (med avbrott för en frilansperiod i Spanien-Portugal 72-74), Metallarbetaren 86-97 och Dagens Arbete 1997-2001.

När? En tidig morgon, snart 73 år gammal, minns jag det skrivförbud jag gav mig själv under långa år som redigerare av och arbetsledare för reportrar. Förbudet motiverade jag med att Det är för jobbigt att skriva såna artiklar som jag själv vill läsa. Det var skämtsamt menat men snobbigt tänkt. Jag hade mått bättre om jag hade skrivit mer och redigerat mindre. Dock blev något skrivet, trots alla chefsjobb och jag beslutar att ge något av det jag skrev och upplevde ett digitalt hem.

Varför? När en gammal människa dör brinner ett bibliotek ner säger ett ordspråk hos Fang-folket i Gabon. Den här hemsidan är tänkt att vara ett öppet arkiv med bland annat reportage och Deadline, 18 essäer om hur journalistik bedrevs under mina aktiva år.